Diagnostisk ultralyd

En ultralydskanning er en rimelig, dynamisk undersøkelse av de strukturene som påvirker leddene, og som står for de aller fleste smerteproblemene vi opplever i jobb, i hverdagen og i idrett. Det vil si strukturer rundt et ledd som leddbånd, sener, bindevev, slimposer og muskelvev.

Diagnostisk ultralyd egner seg godt til å diagnostisere skader rundt ledd, i leddbånd, sener, muskler og slimposer. Den gir, sammen med en god funksjonell klinisk undersøkelse, muligheten til å stille en mer nøyaktig diagnose ved en rekke tilstander. Ultralyd kan blant annet påvise sykdom og skader i muskel- og skjelettsystemet som tendinopatier (fortykket og irriterte sener også kjent som senebetennelse), kalkdannelser i muskler eller sener, rupturer (avrivninger i sener, ligamenter eller muskler), blødninger, hevelser og slimposeirritasjon.

FORDELER:

  • Ultralyd er kostnadseffektivt og uten bivirkninger
  • Gullstandard for undersøkelse av seneplager
  • Den eneste billeddiagnostiske undersøkelsen som kan gjøres dynamisk, noe som gir en unik mulighet til å vurdere funksjonen i området
  • Effekten av behandlingen og skadeforløpet kan evalueres fortløpende og nødvendig tiltak kan iverksettes raskt ved behov
  • Mulighet for å sammenligne skadet side med frisk side
  • Kort ventetid på undersøkelsen
  • Undersøkelsen bidrar til en mer nøyaktig diagnose noe som er viktig for et optimalt behandlingsopplegg

BEGRENSNINGER VED ULTRALYD:

  • Veldig avhengig av undersøkerens kompetanse
  • Patologi i benstrukturer og inne i ledd kan ikke visualiseres på ultralyd

Om en struktur ikke kan fremstilles optimalt eller man har mistanke om en annen underliggende årsak til en plage henvises du videre til røntgen, CT eller MR. Du trenger ikke henvisning for ultralydundersøkelse.