Akupunktur

Akupunktur, behandlingsform der tynne nåler stikkes i spesifikke punkter i hud og underliggende vev, i forebyggende og terapeutisk hensikt.

Akupunktur baseres på kinesisk medisinsk eller vestlig medisinsk forståelse av helse og sykdom. I Norge er kinesisk akupunktur mest brukt. Effekten av akupunktur er godt dokumentert for en rekke lidelser, blant annet kronisk smerte, hodepine, kvalme, allergi, søvnproblemer, depresjon, angst, posttraumatisk stresslidelse og flere andre tilstander.

Akupunktur hjelper det friske i deg til å bli friskere. Behandlingen tilfører ikke kroppen farlige stoffer og er så godt som bivirkningsfri. Akupunktur kan brukes både som forebyggende behandling så vel som ved akutte eller kroniske plager. Akupunktur lar seg lett kombinere med annen type behandling. Akupunktører skiller ikke mellom kropp og sjel og mener at pasienter er mer enn sin diagnose. Akupunktur påvirker kroppen på en lang rekke områder. Ved hjelp av nålestimuli blir kroppen hjulpet til å komme i bedre balanse.