Manuellterapi

Manuellterapeuter er spesialister på skade og sykdom i muskel- og skjelettsystemet. De undersøker og vurderer bevegelsesapparatets (for eksempel forskjellige ledds) nevromuskulære og biomekaniske funksjon med tanke på bevegelighet, funksjon og smerte. Ved behov henviser manuellterapeuter pasientene videre til bildeutredning (røntgen, MRI, CT m.m.) eller til annen spesialist. Etter undersøkelsen vil manuellterapeuten kunne gi informasjon om diagnose, årsak til smerter og funksjonssvikt og prognose.

Behandlingsmetodene som manuellterapeuter bruker er veldokumenterte, og har god effekt mot en rekke lidelser og plager i muskel- og skjelettsystemet. Manuellterapeuter tar også stadig i bruk nye metoder som gjennom forskning viser seg å være effektive. Forskningsrapporter viser at det er svært liten risiko for komplikasjoner knyttet til manipulasjon av nakke og rygg.

Manuellterapeuter behandler pasienter med plager og nedsatt funksjon i nerve-, muskel- og skjelettsystemet. Eksempler er:

  • Nedsatt funksjon og smerter i og fra hode, kjeve, nakke og rygg.
  • Nedsatt funksjon og smerter i og fra bekkenet.
  • Nedsatt funksjon og smerter i og fra ledd, sener, muskler og nerver i armer og bein etter slitasje eller skade.

Manuellterapeuter behandler også pasienter som trenger rehabilitering etter skader (for eksempel idrettsskader) og operasjoner.