Trykkbølge

Radial trykkbølgebehandling (ESWT) er en fysikalsk behandling som brukes ved langvarige seneplager og smertetilstander i muskel-/skjelettsystemet. Behandlingen består av å sende en rekke høyenergi-lydbølger inn i skadet vev. Dette er med på å sette i gang tilhelingsprosessen og legge til rette for at kroppen kan legge ned friskt vev.

De vanligste plagene vi behandler er:

  • Skulder: Kalkskulder og supraspinatus-tendinose
  • Hofte: Trochanter-tendinose
  • Albue: Tennisalbue, musearm og golf-albue.
  • Kne: Jumper’s knee/hopperkne og runner’s knee/løpekne
  • Legg: Akilles-tendinose og beinhinnebetennelse.

Vanlig prosedyre er at en pasient med kronisk lidelse ferdigbehandles ved 2-5 behandlinger, med en ukes intervaller. Behandlingstiden er kort, og de gir kun marginale bivirkninger. Behandlingen har god klinisk effekt på overstående diagnoser/lidelser, og de fleste blir bedre uten å måtte gjennomgå operasjon eller benytte seg kortison eller medisiner. Metoden er godt utbredt i idrettsmiljøer for å få pasienter raskt tilbake i arbeid.